2024-01-03

Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn dla osób najbliższych w 2024 r.

Osoby, którym przysługuje zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

1. Małżonek

2. 
Zstępni (za zstępnych uważa się również osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej)

3. 
Wstępni (za wstępnych uważa się także odpowiednio osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej)

4. Pasierbowie 

5. Rodzeństwo 

6. Ojczym

7. Macocha

Warunki zwolnienia

1. Zgłoszenie nabycia do US w terminie 6 miesięcy 

2. 
Udokumentowanie otrzymania środków pieniężnych na rachunek lub przekazem pocztowym (dotyczy nabycia środków pieniężnych w kwocie przekraczającej wartość 36 120 zł*)

* Kwota ta dotyczy spadków i darowizn nabytych od 1 lipca 2023 r.

 

PODSTAWA PRAWNA

art. 4a ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1774 ze zm.)

Dane Kontaktowe


Mapa Dojazdu

Partnerzy