2023-10-06

W 2024 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy, których przychody w 2023 r. nie przekroczą kwoty 9 218 200 zł. Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu w 2024 r. będzie przysługiwało podatnikom, których przychody nie przekroczą w 2023 r. kwoty 921 820 zł. Limity ryczałtu na 2024 r. będą zatem niższe od tych obowiązujących w 2023 r.

Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w poprzednim roku podatkowym uzyskali:

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 2 października 2023 r. wyniósł 4,6091 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2023). Zatem limit przychodów za 2023 r., decydujący o korzystaniu z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2024 r., wynosi: 2 000 000 euro × 4,6091 zł/euro = 9 218 200 zł.

W 2024 r. prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu będzie przysługiwało podatnikom, których przychody nie przekroczą w 2023 r. równowartości kwoty 200 000 euro, czyli kwoty 921 820 zł.

Przypominamy, że w 2023 r. limit dla ryczałtu ewidencjonowanego wynosi 9 654 400 zł. Z możliwości kwartalnego opłacania ryczałtu w 2023 r. mogą natomiast skorzystać podatnicy, których przychody nie przekroczyły w 2022 r. kwoty 965 440 zł. Podatnicy, którzy w trakcie 2023 r. przekroczą te limity nie tracą prawa do opodatkowania ryczałtem oraz kwartalnego opłacania ryczałtu w trakcie roku. 

 

PODSTAWA PRAWNA

art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 4 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 2540; ost. zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 1414

Dane Kontaktowe


Mapa Dojazdu

Partnerzy